Foto: Adobe Stock

Nytt studie: Hvordan påvirkes rytteren av hestens personlighet?

Vil du si at du og hesten din har en utadvendt personlighet? Er dere sosiale skapninger, eller har du en oppfatning om at hesten din er mer nervøs og tilbaketrukket av natur, mens du er sosial og utadvendt av natur? En nytt norsk studie undersøker hvordan personlighetstrekk hos hesten og rytter sammen påvirker rytteren på ulike måter.

14-08-2020 12:57
Trine Melinda Vollan, sosialpedagog.
Rytterhelse

Match i personlighet gunstig for rytterens selvtillit og mestringstro

Den nye studien ledet av professor Bente Træren "Compatibility of Riders’ Personality Traits and the Perceived Personality of their Horse" undersøker relasjonen mellom konkurranserytterne sine personlighetstrekk og rytterens persepsjon (oppfatning) av sin hest´ personlighet - og vurderer hvorvidt en match i personlighet har sammenheng med rytters selvtillit, mestringstro, tilfredshet med livet generelt, angst og depresjon.

De fleste konkurranserytterne i studien anså seg selv som velorganiserte og systematiske, utadvendte (extraverted) og sosiale, åpen for nye erfaringer og ikke-nevrotisk. De hadde en tendens til å oppfatte sin favoritthest på samme måte.

Basert på rytternes oppfatning (persepsjon) av sine hester ble tre dimensjoner av personlighet indentifisert hos hestene: "nevrotisme" - "medmenneskelighet" ("trivlighet", føyelighet, tillit), ekstroversjon (utadvendthet).

For å studere forenelighet og avvik i personlighet hos hest og rytter ble derfor nye variabler laget for å måle ulikhetene mellom personligheten til menneskene og personligheten til hestene.

Positiv selvtillit og høyere subjektiv tilfredshet hos rytteren korrelerte med en match i "medmenneskelighet" (agreeableness) og utadvendthet. Mens ryttere som hadde avvik i forenlighet i disse to faktorene rapporterte mer depresjon.

Ryttere som erfarte match i ekstroversjon (utadvendte) med hesten hadde høyere grad av mestringstro. Til sist, ryttere som opplevde at de hadde avvikende match med hesten sin i forhold til nevrotisme og utadvendthet rapporterte mer angst enn de andre rytterne.

Hele artikkelen kommer i Equipedia.no!

LES OGSÅ - 7 tips til hvordan du kan trene opp selvsikkerheten hos deg selv og hesten din

LES OGSÅ - Regulering av følelser og adferd hos rytter og hest som nøkkel til motivasjon, læring og prestasjon

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.

[ANNONSE]

Ønsker du veiledning for å bli en bedre og/eller gladere rytter?

Ta kontakt med sportshest.no sin sosialpedagog eller bruk KONTAKTSKJEMA.

 

 

 

 


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern