Foto: Hingsten Cantolar - Se katrinelund.no

7 viktige hovedpunkter innenfor mental trening for optimal prestasjon

De aller fleste ryttere bruker mye tid på å trene hestene sine, et mindre antall ryttere ser viktigheten av å trene styrketrening og kondisjonstrening i tillegg til ridningen, og et absolutt fåtall har kunnskap om, og prioriterer tid til mental trening.

18-10-2016 11:46
Liv Merete Mortensen, mentaltrener og Trine Melinda Vollan
Rytterprestasjon

Hvorfor er det slik, når det antas at bort imot 80% av ridningen dreier seg om det mentale, og ca 20% dreier seg om det ridetekniske? 

De flese av oss trener for en trener som hjelper oss med det ridetekniske, men hvor mange benytter seg av en mental trener for å utvikle sine mentale ferdigheter? 

Hva er mental trening? 

Mental trening dreier seg om å trene opp de mentale prosessene inni hjernen vår. Det handler om å trene tankene, følelsene og holdningene våre. En optimal tankegang er vesentlig for å prestere slik vi ønsker innenfor alle områder i livet, og det er derfor viktig å trene på å tenke «riktig». I mental trening påvirker man underbevisstheten, fordi det er den som i stor grad styrer oss. Med mental trening lærer man å omprogrammere sin underbevissthet slik at man endrer tanker, forestillinger, bilder, holdninger, kroppsspråk og følelser, som igjen påvirker hvordan vi presterer.

«Det er forsket mye på mental trening, og det viser seg å være eksepsjonelt effektivt.»

Hjernen vår lar seg lett trene, og man kan med enkle grep lære seg å tenke rasjonelt og optimalt, slik at man kan prestere og trives bedre med det man holder på med. Det kreves dog regelmessig og systematisk trening for å utvikle de mentale ferdighetene våre. Det er forsket mye på mental trening, og det viser seg å være eksepsjonelt effektivt.

Hva hjelper en mental trener deg med? 

En mental trener ønsker å hjelpe deg til ønsket utvikling, enten det er innen idretten, eller på andre områder i livet.

En mental trener vil inspirere, motivere og utfordre deg til å gå ut av komfortsonen, tenke nytt og jobbe hardt for å nå målet ditt. Hvordan de ulike mental trenerne jobber, vil variere.

Under er det listet opp 7 viktige hovedpunkter innenfor mental trening om man ønsker å prestere optimalt over tid.

1. Sette seg mål: 

Å sette seg mål innebærer at du tør å drømme stort. Du definerer konkrete og målbare mål, og velger å jobbe systematisk og målrettet for å nå dem. Du finner motivasjon til å nå målet ved å skape positive bilder rundt det du ønsker å oppnå, og du ser for deg at du håndterer utfordringer som kan dukke opp på en konstruktiv måte. 

2. Tro på seg selv: 

Å tro på seg selv er vesentlig for å oppnå det man ønsker. Å tro på seg selv innebærer at du tror at du kan, du oppfører deg som at du tror du kan, du tenker på at du faktisk kan, og du vet at du kan.

3. Fokus: 

Rett fokus er en av de viktigste mentale ferdighetene man må ha på plass for å prestere optimalt. En må øve på å ha oppmerksomheten rettet mot det du holder på med i den tiden som kreves. Du må beherske de fysiske og tekniske utfordringene så godt at du kan rette all oppmerksomhet mot selve prestasjonen.

4. Mental forberedt: 

For å håndtere situasjoner man kan havne i, er det viktig å være godt forberedt mentalt på enhver situasjon. Hvis man trener på hva man skal gjøre i ulike situasjoner, er sannsynliheten større for at man håndterer situasjonene på en ønskelig måte. Gode rutiner, og viten om hva som skal til for at du skal prestere optimalt, er en forutsetning. Visualisering er et viktig verktøy når en skal gjøre seg mentalt beredt. 

5. Distraksjonskontroll: 

Skal man prestere på høyt nivå over tid, er distraksjonskontroll sammen med fullt fokus helt essensielt. Man må holde hodet kaldt, holde seg til planen man har lagt, og stole på eget system, uten å la seg distrahere av utenforstående forstyrrelser.

6. Spenningsregulering: 

Skal man prestere, er det viktig å kunne kontrollere eget spenningsnivå. Kunnskap om hvordan feks kropp, pust og tankegang kan påvirke spenningsnivået ditt, er viktige ferdigheter å trene på for at spenningsnivået skal være optimalt når du skal prestere. 

7. Konstruktiv evaluering. 

Når man har prestert, er det nyttig å reflektere over hva du nettopp har erfart.


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern